Test Kinezjologiczny

Test kinezjologiczny, inaczej zwany mięśniowym, został odkryty w latach 50-tych przez Dr. G. Goodhearta. Był szeroko stosowany przez Dr. Davida Hawkinsa i Dr. B. Nelsona. Polega na „rozmowie” bezpośrednio z podświadomością, z pominięciem umysłu. Okazuje się, że gdy wypowiadamy zdanie prawdziwe nasze ciało ulega wzmocnieniu na kilka sekund i osłabieniu, gdy zdanie jest nieprawdziwe. Test reakcji mięśniowej to właśnie test kinezjologiczny. Umożliwia uzyskanie odpowiedzi TAK / NIE „bezpośrednio od ciała”, bez tego co nam się wydaje w umyśle.

Właściwe stosowanie testu pozwala uzyskiwać spektakularne wyniki. Warto jednak pamiętać, że odpowiedź mięśniowa wymaga dużej precyzji w zadawaniu pytań. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że test łatwo poddaje się wpływowi umysłu i zachowanie neutralności czasami bywa trudne. Sceptycyzm wobec samej metody jest więc zasadniczą przeszkodą w jej stosowaniu. Dlatego też test nie jest w 100% dokładny i nie nadaje się do diagnostyki medycznej. Powinien służyć bardziej jako ukierunkowanie poszukiwań, a nie wyrocznia – szczególnie w sprawach dotyczących zdrowia.

Dariusz Chwiejczak, terapeuta Kodu emocji