I. POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKÓW COOKIES, OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

II. REGULAMIN SKLEPU

 

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES, OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze strony i korzystających z naszych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności i plików Cookies. Jednocześnie informujemy, iż gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. 

Kod Emocji S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

 

Administratorem twoich danych jest Kod Emocji S.C. Piaseczno 05-500, ul. Kineskopowa 1G/202, NIP: 1231509589. Inspektorem danych osobowych jest Michał Babiak, możesz się z nim skontaktować poprzez email: michal.babiak@kzg.ea7.myftpupload.com

 

Skąd mamy twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, rejestracji na szkolenie lub wypełnianiu naszych serwisów www, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania
 • czas wysłania odpowiedzi
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Strona Kod Emocji gromadzi (1) pliki Cookies, (2) dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres-email, numer IP oraz dane geo-lokalizacyjne użytkownika.

 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu Kod Emocji wykorzystywane są wyłącznie w ramach świadczonych usług.
 • Każdy użytkownik Serwisu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) ma prawo do: (1) dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat z systemu Kod emocji należącego do KOD EMOCJI S.C. (2) ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez KOD EMOCJI S.C. na temat Użytkowników, (3) otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (4) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, (5) wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WarszawaWykorzystywanie danych
  Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Adresy IP użytkowników wykorzystywane są do:
  • zarządzania stroną
  • dostarczania usług szkoleniowych i medytacji
  • obsługi reklamacji
  • obsługi zgłoszeń otrzymanych przez formularz kontaktowy
  • poprawy funkcjonowania serwisu
  • analizy naruszeń bezpieczeństwa
  • w celach technicznych i diagnostycznych
  • w celach analiz statystycznych
  • przetwarzania danych do celów rachunkowych

  Mechanizm Cookies

  Serwis Kod Emocji i nasza aplikacja mobilna używają Cookies zgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenia e-privacy). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Użytkownik może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Dlaczego stosujemy Cookies

  Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia np. odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki Cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji i poprawy wydajności naszego serwisu. Serwis Kod emocji korzysta z plików tekstowych Cookies umieszczanych na komputerze użytkownika, na potrzeby narzędzia Google Analytics do analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z witryny Kod Emocji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

  Z jakich Cookies korzystamy

  Pliki Cookies sesji są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Strony internetowe nie posiadają pamięci. Pliki cookie sesji umożliwiają właścicielom strony śledzenie strona po stronie ruchu użytkowników odwiedzających witrynę, eliminując konieczność podawania tych samych informacji, które już przekazali na danej stronie a także celem uwierzytelnienia. Pliki cookie sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka.

  Pliki Cookies preferencji. W trakcie wizyty pliki cookies są wykorzystywane do zapisywania informacji o typie użytej przeglądarki i rodzaju zainstalowanego dodatkowego oprogramowania przeglądarki. Zapisują też preferencje wybrane podczas personalizowania strony internetowej, na przykład preferowaną lokalizację, język lub czcionki. Te preferencje są zapamiętywane poprzez użycie stałych plików cookie, dzięki czemu przy następnych odwiedzinach strony użytkownik nie musi ustawiać ich ponownie.

  Pliki Cookies analityczne do analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron, aby lepiej zorganizować układ strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

  Zarządzanie plikami Cookies

  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Na podstawie plików Cookies nie można ustalić tożsamości Użytkownika.

  Odnośniki do innych stron

  Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, prosimy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu.

  Dane osobowe

  Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przez Kod Emocji S.C., który jest administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem: biuro@kzg.ea7.myftpupload.com   

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Kod Emocji S.C. jest dobrowolnie wyrażona zgoda użytkownika związana z zamiarem zawarcia umowy kupna usług serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi zawarcie umowy. Dane osobowe są przekazywane przez użytkownika za pomocą formularza danych na stronie serwisu będą przetwarzane w celu wykonywania Umów oraz działań promocyjnych lub marketingowych. Dane te nie mogą być wykorzystywane w innych celach. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania firmie księgowej obsługującej Kod Emocji S.C. i firmie obsługującej płatności. W każdym przypadku podmioty te gwarantują bezpieczeństwo i poufność przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 28 RODO. Kod Emocji S.C. stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. W przypadku powzięcia informacji przez Kod Emocji S.C. o niedozwolonym korzystaniu przez użytkownika z serwisu Kod Emocji świadczonego drogą elektroniczną, Kod Emocji S.C. może przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia ich odpowiedzialności.

  Informacje końcowe

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji usługi, a także po jej zakończeniu. Każdy użytkownik, który zgodnie z postanowieniami RODO chce wglądu w swoje dane, poprawić je, zmienić lub uzupełnić, zaktualizować lub zażądać ich przeniesienia lub usunięcia, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, może przesłać email pod adres: michal.babiak@kzg.ea7.myftpupload.com

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  II. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Sklep internetowy pod marką Kod Emocji, dostępny pod adresem internetowym Kodemocji.pl, prowadzony jest przez Kod Emocji S.C. Dariusz Chwiejczak, Marta Kuśpit, Michał Babiak, Piaseczno 05-500, ul. Kineskopowa 1G/202, NIP: 1231509589
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

   

  2 DEFINICJE

  Sprzedawca – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Kod Emocji S.C., podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i usług

  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kodemocji.pl

  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna w ramach Sklepu, dla której przedmiot sprzedaży nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  Konto klienta – indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez KOD EMOCJI S.C. W nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

  Rejestracja – proces umożliwiający założenie indywidualnego konta Klienta, na którym zebrane są dane o Kliencie, do którego Klient ustanawia własne hasło.

  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie umowy o świadczenie usług do wybranych cech Produktu.

  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.)

   

  3. WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. 1. Do korzystania ze Sklepu Kod Emocji konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego z przeglądarką, mającego dostęp do sieci Internet.
  2. Do korzystania ze strony internetowej kodemocji.pl wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych cookies. Wyłączenie plików cookies uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej kodemocji.pl.

   

  4. INFORMACJE OGÓLNE

  1. 1. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Serwis Kod emocji oferuje autorskie szkolenia i warsztaty. Przeglądanie asortymentu Sklepu wymaga zalogowania się na swoje Konto. Składanie zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto – zawierają podatek VAT. W pierwszym etapie działalności spółka zwolniona jest z podatku VAT, aż do osiągnięcia przychodów 200.000 zł
  4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt utrzymania środowiska informatycznego, koniecznego do dostarczenia usługi, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

   

  5. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Dobrowolnej rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
  2. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon oraz ustanawia hasło do swojego konta.
  3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i prawidłowego hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  6. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Kod Emocji treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z naszymi usługami.

   

  6. UMOWA SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane.

   

  7. DOSTAWA TOWARU

  1. Zamówiony towar/usługa jest dostarczany na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
  2. Klient odbiera zamówioną usługę (warsztaty lub szkolenie) poprzez dostęp do aktywowanej usługi. Jeśli zakupione zostaną warsztaty stacjonarne, klient odbiera usługę poprzez stawienie się na warsztatach pod wskazanym adresem.
  3. Uruchomienie zamówionej usługi odbywa się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy. Możliwe jest opóźnienie w uruchomieniu usługi spowodowane przepustowością łącza dostępowego do Internetu, wydajnością serwerów pośredniczących lub atakiem DDOS na serwery partnerskie. Jeśli opóźnienie będzie dłuższe niż 12 godzin należy złożyć reklamację lub poinformować o tym Sprzedawcę na adres email: biuro@kocemocji.pl
  4. Wyłączona jest odpowiedzialność Kod Emocji S.C. za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres. 

   

  8. PŁATNOŚCI, FAKTURY

  1. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Kod Emocji S.C. lub kartą płatniczą, lub elektronicznie za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU.
  2. Na żądanie Klienta Kod Emocji S.C. wystawi fakturę bez podpisu Klienta za świadczone usługi i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT wystawienie faktury VAT w terminie późniejszym na podstawie paragonu jest niemożliwe. W pierwszym etapie działalności usługi zwolnione są z VAT aż do osiągnięcia przychodów 200.000 zł

   

  9. ZWROT TOWARU

  1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru/usługi, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  2. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – Kontakt.
  3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zakupu, który jest jednocześnie dniem dostarczenia usługi Konsumentowi.
  4. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru Klient zobowiązuje się do odesłania towaru do Sprzedawcy na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy. Jeśli klient dokonuje zwrotu usługi świadczonej elektronicznie, w dniu złożenia oświadczenia o zwrocie powinien wyrejestrować się z usługi oraz wykasować z dysku swojego komputera wszelkie materiały, które zostały pobrane z serwisu kod emocji.pl w ramach świadczenia tej usługi.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi cenę towaru nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Kod emocji (KOD EMOCJI S.C.) zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty otrzymanej na rachunek (jest to kwota zapłacona przez Klienta pomniejszona o prowizję operatora płatności).
  7. Jeśli zakupionym towarem jest usługa szkoleniowa, zwrot będzie niemożliwy po całkowitym ukończeniu szkolenia – czyli całkowitym odebraniu usługi.

   

  10. REKLAMACJE

  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z działaniem usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej kodemocji.pl Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@kzg.ea7.myftpupload.com
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy wraz z uzasadnieniem.
  3. KOD EMOCJI S.C. ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź operatorowi, za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

   

  11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. 1. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane oraz administrowane przez KOD EMOCJI S.C.. Klient, podając dobrowolnie dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez KOD EMOCJI S.C. w celu prawidłowego świadczenia usługi.
  2. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę na koncie Klienta.
  3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Kod emocji uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32, 35 Ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności na niniejszej stronie powyżej.

   

  12. PRAWA AUTORSKIE

  1. 1. Strona internetowa kodemocji.pl jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie KOD EMOCJI S.C.
  2. KOD EMOCJI S.C. oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej kodemocji.pl, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną KOD EMOCJI S.C. bądź podmiotów trzecich.
  3. Wyłącza się możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością KOD EMOCJI S.C., o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody.

   

  13. ZMIANY REGULAMINU

  1. 1. Kod emocji zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
  2. Kod emocji poinformuje o zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
  3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.
  4. Korzystanie przez Klienta z usług Kod Emocji po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
  5. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycji uruchomienia usługi nie wpływają na sposób jej realizacji.

   

  14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej kodemocji.pl w zakładce Regulamin i Polityka prywatności (link znajduje się w stopce strony).
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.
  3. 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
  4. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną.
  5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień.
  6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kod Emocji S.C..
  7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  Copyright: 2020 KOD EMOCJI S.C. | Regulamin i polityka prywatności